Драга децо, данас ћемо да утврђујемо градиво које смо обрађивали претходни дана.
Урадићемо неколико задатака у свесци.

(запис у свесци)

Утврђивање

* Задаци:

1. Израчунај број који је:

а.) 6 пута мањи од 78

_________________________________________________

б.) 3 пута мањи од 54

__________________________________________________

2. Број 96 умањи 8 пута. Израчунај.

___________________________________________________

3. 5 дечака треба подједнако да поделе 95 балона.
Колико балона е добити сваки дечак?

__________________________________________________

Одговор: __________________________________________

4. Иван је за 6 дана прочитао 84 стране књиге, а Богдан исти број страна
за 7 дана. Колико је страна Иван дневно више читао од Богдана?

____________________________________________________________

Одговор: ____________________________________________________

5. Подели двоцифрен број једноцифреним бројем:

45 : 3 = __________________________________

100 : 2 = ( 80 + 20 ) : 2 = _____________________

100 : 2 = ( 60 + 40 ) : 2 = ____________________

60 : 4 = __________________________________

60 : 5 = __________________________________

Домаћи задатак: Мудрица, стр. 93.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.