Понедељак, 18.мај Вежбање -Задаци са две операције и Дељење двоцифреног броја једноцифреним

Драга децо,

На претходним часовима смо учили Задатке са две операције и Дељење двоцифреног броја једноцифреним, а данас то утврђујемо.

У својим свескама напишите наслов: Вежбање (задаци са две операције и дељења двоцифреног броја једноцифреним)

Усмено прочитајте пример, како би поновили правило Дељења двоцифреног броја једноцифреним, које је повезано са лекцијом Дељење збира бројем.

Сложено је 48 слика у 4 иста албума. По колико слика се налази у  сваком албуму?

У сваком албуму је 48 : 4 слике.

То израчунавамо овако: 48 : 4 = (40 + 8) : 4 40 : 4 + 8 : 4 = 10 + 2 = 12

    Дељеник

   Дељеник у облику збира бројева који су дељиви бројем 4

Правило: Двоцифрени број делимо једноцифреним бројем, тако што дељеник (48) растављамо на два сабирка (40 +8 ) и пишемо га у облику збира, тако да су оба сабирка дељива датим бројем (у овом примеру бројем 4), а потом израчунавамо користећи правило 

дељење збира бројем 40 : 4 + 8 : 4 = 10 + 2 = 12.

 

Одговор: У сваком албуму се налази по 12 слика.

Прочитајте задатке, па их решите у својим свескама.

  1. Помоћу дељења збира бројем, израчунај:

55 : 5 = (50 + ___) : 5 = 50 : ___ + 5 : 5 = 10 + ___ = 11

34 : 2 = ( ___ + 14) : 2 =

  1. Израчунај изразе водећи рачуна која рачунска операција има предност:

72 : 8 – 2 =

63 – 42 : 7 =

73 + 36 : 9 =

56 + 21 : 3 =

За домаћи задатак : Мудрица страна 92. и 94.

Поздрављамо вас!

 

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.