Драги ученици,

данас почињемо да радимо нову лекцију, уједно и последњу за ову
школску годину. Ваш домаћи задатак је да прочитате текст на 84. страни
у уџбенику  и урадите 1, 3, 4 и 5. задатак у уџбенику на 84. и 85.
страни. Непознате речи препишите у своје свеске.
– У 1. задатку треба да саствите реченице на основу прочитаног текста,
– у 2. задатку треба да напишете предлог који иде уз дати глагол као и
падеж. То такође треба да пронађете у тексту.  Präposition-
предлог(mit, auf, zu, über…)  и   Kasus- падеж (Dativ, Akkusativ).
– У 3. задатку треба да повежете глаголе са предлозима који иду уз њих,
– у 6. задатку треба да допуните текст понуђеним предлозима. Два
предлога треба да употребите два пута.

Непознате речи из текста  ,,Verstehst du dich gut mit deinen Eltern“

sich verstehen mit-  разумети се са неким
(nicht) gut klarkommen mit- (не)слагати се са неким
der Streit- свађа
herrschen- владати
das Vertrauen – поверење
das Verhältnis- однос
geschieden- разведен/а
das Gefühl- осећај
schuld- крив/а
warten auf- чекати
unternehmen- предузимати
der Fremde- странац
die Beziehung- веза, однос

Рок за овај домаћи је следећи понедељак 25. 05. 2020.

Срдачан поздрав,
наставница немачког

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.