Ученици треба да прочитају и науче лекције из уџбеника :1.Хуманизам и ренесанса стране161,162,163 ;2.Хришћанска црква у раном новом веку стране164,165,166,167 ; 3.Апсолутистичке монархије стране 168,169,170,171; 4.Прединдустријско доба стране 181,182,183.Треба да погледају предавања на РТС- Културни и верски покрети у Европи почетком новог века емитовано 4.5.2020.предавање- Апсолутистичке монархије емитовано 11.5.2020.Ученици треба да до 25.маја одговоре на следећа питања:
1.Објасни појам хуманизам и ренесанса?
2.Зашто је почела реформација?
3.Какве су разлике између апсолутистичке и сталешке феудалне монархије?
4.Шта је то мануфактура?
Између 25.5. и 29.5.Ученицима ће на мејл бити дата информација о предлогу закључне оцене или о потреби за додатним усменим испитивањем.Ученици који буду желели да поправе оцену обавестиће ме преко мејла,па ћемо заказати одговарање.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.