Ученици треба да прочитају и науче лекције из уџбеника:Друга владавина Милоша и Михаила стране:212,213,214,215,216,217:Србија на путу ка независности стране:218,219,220,221,222,223;Црна Гора у доба владичанства стране:224,225,226,227,228,229,230,231.Треба да погледају предавања на ртс-3 ,Друга владавина Милоша и Михаила емитовано 4.5.2020;На путу ка независности емитовано 11.5.2020;Црна Гора до стицања независности емитовано 18.5.2020.Потребно је да ученици до 25. маја 2020. одговоре на следећа питања:

1.Шта су најважније тековине владавине кнеза Михаила Обреновића?
2.Како је Србија стекла независност?
3.Ко је био владика Петар II Петровић Његош?

Између 25.5. и 29.5.ученицима ће на мејл бити послан предлог закључне оцене или позив за евентуално усмено одговарање ако је то неопходно.Ученици се могу сами пријавити за одговарање ако нису задовољни закључном оценом.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.