Географија за 7-ти разред
Лекција: ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ
Драги моји ђаци, надам се да сте добро.
Ево и последњег домаћег задатка за ову школску годину.
На тему: ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ одрадите есеј и пошаљите га најкасније до 25.05.
Добили смо задатак да одрадимо кратку анкету по питању наставних јединица које су емитоване путем ТВ предавања. У прилогу Вам шаљем објашњења која се односе на поменуту анкету у оквиру које је линк који треба да отворите и попуните.
Сврха истраживања
Истраживање покушава да одговори на питање да ли су и на који начин различите наставне стратегије које практикују учитељи и наставници у РТС настави природних и друштвених предмета повезане са степеном и врстама ангажовања и мотивације ученика у настави. Подаци ће нам помоћи да боље разумемо успешне наставне поступке и њихове везе са мотивацијом за учење и ангажовањем ученика. Ова знања могу се користити за унапређивање како будућих подухвата у учењу на даљину, тако и уобичајене наставне праксе, као и образовања будућих наставника у оквиру обавезне психолошке, педагошке и методичке обуке на факултетима.
Линк је наведен у наставку: https://forms.gle/riewiubxmnCN29PY7

Начин реализације:
Од ученика се очекује да попуне онлајн упитнике који се односе на доживљај сопственог ангажовања и мотивације током праћења ТВ наставе. Попуњавање упитника ће вам одузети око 15 минута времена. Учешће у истраживању не подразумева никакав ризик по физичко или ментално здравље испитаника, а одговарање на питања самопроцене може имати утицаја на унапређивање метакогнитивних вештина ученика. Учешће у истраживању је добровољно и од учешћа се може одустати у било ком моменту без потребе да се објашњавају лични разлози.

Приватност-анонимност:
Подаци ће се прикупљати и чувати на анониман начин тако да нико неће моћи да доведе у везу податке са конкретним испитаником. Лично име ученика се неће тражити, као ни име школе. Подаци ће бити коришћени у научне и практичне сврхе.

Поздравља вас наставница и желим Вам свако добро!

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.