Поновићу аритметичку средину и размеру, а проценте нисте радили али сте се сретали са њима.

Аритметичка средина више бројева одређује се тако што саберемо све бројеве и збир поделимо бројем сабирака. Присетите се заокругљивања.

Размера је количник два броја, две величине дате у истој јединици мере. Настојаћемо да размеру запишемо као количник узајамно простих природних бројева.

Дељеник и делилац можемо помножити или поделити истим бројем, вредност размере се не мења. Размере су једнаке ако имају једнаке вредности.

Проценат представља стоти део неке целине.

Пишемо  1% = 1/100 = 0,01.   такође   15% = 15/100 = 3/20 = 0,15,  или

2/5 = 40/100 = 40% = 0,40 = 0,4.

Прочитајте у уџбенику 194. и 195. страна.

Урадите домаћи из збирке:

страна  190. задатак  214,

страна  191. задаци  223, 224,

страна  194. задаци  236, 237,

страна  196. задатак  256.

Рок за израду је 23.5.2020.г.

Урадите колико знате и поштујте наведени рок.

Поздравља вас ваша наставница.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.