Драги седмаци,

данас ћете добити последњи домаћи који треба да ми пошаљете. У току
следеће недеље предложићу закључне оцене, а ви треба да ми до петка
29. 05. потврдите да ли сте сагласни са предложеном оценом. Предложену
оцену ћу уписати у дневник, у активности да би ваши родитељи могли да
виде. Ви ми можете потврдити путем мејла или вајбер групе. За домаћи
треба да урадите у радној свесци 88, 90, 91. и 98. страну.

– У 1. задатку треба да допуните реченице понуђеним глаголима али
треба да их промените у складу са лицем које је дато у реченици,
– у 2. задатку треба да пронађете реч која се крије иза испремештаних
слова. Речи су све из текста из уџбеника са прошлог часа,
– 3, 4, 5, 6. задатак прескочите,
– у 7. задатку треба да повежете питања са одговорима. То ћете урадити
тако што треба да препознате предлог у упитној речи и исти тај предлог
да пронађете у одговору. На пример ако питање почиње са worÜBER,
одговор мора да буде са предлогом ÜBER,
– у 8. задатку треба да одговорите на питања. Обратите пажњу да у свом
одговору употребите предлог који је дат у питању,
– у 9. задатку допуните текст понуђеним модалним глаголима. Као и у 1.
задатку промените их по одговарајућим лицима из реченице,
– у 10. задатку треба да напишете све реченице са модалним глаголом
dürfen- смети. У зависности од слике, односно од знака треба да
напишете шта сме а шта не сме да се ради, као у примеру. Употребите
безличну заменицу man.
– На 98. страни треба да преведете све речи.

Рок за овај домаћи је следећи понедељак 01. 05. 2020.

Срдачан поздрав,
наставница

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.