Драги шестаци,

данас ћете добити последњи домаћи који треба да ми пошаљете. У
дневнику, у активностима сам предложила закључну оцену на основу
просека током целе године. До петка 29. 05. треба да ми потврдите да
ли сте сагласни са том оценом или хоћете да поправљате. Ученици којима
сам предложила 5 не треба да потврђују. Очекујем да будете реални и да
се јаве ученици који имају основа за поправљање јер се закључна оцена
изводи на основу просека током целе године а не само током онлајн
наставе. Што се тиче домаћег задатка треба да урадите у радној свеци
стране 92, 93, 94 и 98.
– У 13. задатку треба да допуните реченице датим предлозима. Обратите
пажњу на то да im је скраћено од in+dem и то, као и auf dem, треба да
употребите за именице мушког и средњег рода, in der за именице женског
рода у дативу.
– У 14. задатку треба да одговорите на питања у којој просторији
обављате одређену активност.
– У 15. задатку треба да напишете шта раде особе на слици. Ову вежбу
ћете урадите уз помоћ уџбеника. На страни 87 имате испод сваке слике
значење.
– У 16. задатку треба да повежете глаголе са повратном заменицом која
иде уз њих. Даћу вам један пример глагола са повратном заменицом. На
исти начин се мењају и остали глаголи са повратним заменицама.
– У 17. задатку треба да допуните реченице повратним заменицама које
иду уз дате глаголе,
– 18. задатак прескочите.
– У 19. задатку треба да напишете шта радите и где се налазите у одређено време.
– У 20. задатку треба да распоредите слова. Све речи су у вези са
намештајем у кући и овај задатка радите уз помоћ уџбеника, страна 89.
Ту имате све предмете.
– У 21. задатку треба да напишете где се шта налази. Дата вам је
просторија а ви треба из 20. задатка да искористите речи.
– У 22. задатку треба да саставите реченице тако што ћете написати где
се који предмет налази.
– На 98. страни треба да напишете превод свих речи. Ако се не
сналазите са преводом неких речи пронађите их у онлајн речнику
https://www.crodict.hr/ или питајте мене.

Reflexive Verben- Глаголи са повратним заменицама
sich treffen

ich treffe MICH wir treffen UNS
du triffst DICH ihr trefft EUCH
er/sie/es trifft SICH sie/Sie treffen SICH

Овај глагол препишите у своје свеске. Великим словом су написане
повратне заменице које важе за све глаголе са повратним заменицама.

Рок за овај домаћи је следећи уторак 02. 06. 2020.

Срдачан поздрав,
наставница немачког

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.