Драга децо, научили сте да се оријентишете у времену, а данас ћемо то да утврдимо.

(Напишите у свескама наслов, а потом и задатке)

ДАН, СЕДМИЦА, МЕСЕЦ, ГОДИНА, КАЛЕНДАР

(утврђивање)

1. Бројевима од 1 до 7 означи редослед дана у седмици:

петак ___________

четвртак __________

субота ____________

понедељак _________

недеља ____________

уторак ____________

среда ____________

Седмица има _______ дана.

2. а.) Повежи линијом месеце са њиховим трајањем.

јануар септембар јун јул август октобар

30              28                     31

децембар новембар мај март фебруар април

б.) Година има _______месеци.

в.) Бројевима од 1 до 12 означи редослед месеци у години:

септембар _____________

август _________________

јануар _________________

мај ____________________

јун _____________________

април __________________

октобар _________________

фебруар ________________

јул _____________________

март ____________________

новембар ________________

децембар ________________

3. На линији напиши одговарајуће бројеве:

* 5 седмица = ___________дана

6 седмица = ___________дана

12 седмица = _________ дана

49 дана = __________седмица

21 дан = ___________ седмица

35 дана = _________ седмица

* 2 седмице и 2 дана = _____ дана

једна седмица и 6 дана = _____дана

5 седмица и 1 дан = _____ дана

* Колико јун ју и август укупно имају:

дана ______ седмица _______

4. Израчунај колико месеци имају:

2 године ___________________

5 година __________________

7 година __________________

5. Колико укупно дана трају:

* јул, август и септембар?

______________________

* пети, седми и девети месец?

__________________________

6. Куца се оштенила пре годину дана и 3 месеца. Колико месеци има штене Џеки?

___________________________________________________________________

7. Боба дневно уштеди 7 динара. Колико ће уштедети за 2 седмице?

___________________________________________________________________

8. Данас је __________месец.

Пре 2 месеца био је _________.

За 3 месеца биће ____________.

9. Ана иде на море од 1. до 10. јула. Колико је то дана?

10 – 1 = _____ ;

Од 5. до 15. јула, то је _________ дана;

Од 7 до 14. јула, то је __________дана.

10. Поређај следеће датуме по редоследу у календару:

17. 1. 13. 9. 29. 6. 5. 10. 1. 9. 29. 12. 30. 10. 7. 9.

Користећи календар, одреди који је дан ове године:

9. 8. ________

17. 1. _______

28. јун ______

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.