ТЕМА: ПРОПАСТ АНТИЧКОГ СВЕТА ( ОБРАДА) ПЕТИ РАЗРЕД,
ОДЕЉЕЊА 5/1, 5/2, 5/3, 5/4

Драги ученици и поштовани родитељи,
У ДВАНАЕСТОЈ НЕДЕЉИ задатак је завршити и послати урађени домаћи задатак на тему :
Навести главне узроке и последице пропасти античког света
Одговоре слати на е-mail : natasa.vucelic@skolaigk.edu.rs
Обавештење: Ученицима су у електронском дневнику уписане оцене на основу вредновања досадашњег рада и постигнутих резултата, те на основу тога постоји и електронска калкулација закључне оцене. Уколико постоји потреба за додатним одговарањем за већу оцену, у договору са разредним старешином биће одређен термин.

СРДАЧАН ПОЗДРАВ
И ДОБРО ЗДРАВЉЕ!
Наташа Вучелић

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.