Драги ученици,

поновићемо природне бројеве и дељивост.

Присетите се особина основних рачунских операција.

Које рачунске операције имају предност (приоритет)?

Како се одређује непознати сабирак, умањеник, умањилац, чинилац, дељеник и делилац?

Који су знаци неједнакости и у ком случају се знак неједнакости мења код решавања неједначина?

Сетите се појма скупа, уније, пресека и разлике скупова.

Приказивање скупова Веновим дијаграмом.

Поновите правила дељивости збира и производа.

Правила дељивости бројем: 2, 5, 3, 9, 4, 25 и декадном јединицом.

Који бројеви су прости, а који сложени?

Како растављамо на просте чиниоце сложени број?

Како се одређује НЗД, а како НЗС?

Послужите се уџбеником и збирком.

Урадите поново Тест 1  са 44. и 45. стране и Тест 2 са 46. стране.

Нека вам ово буде вежба, не треба да шаљете рад.

Могу ако желе да пошаљу ученици који су се пријавили да одговарају.

Можете да питате вашу наставицу ако и даље не знате нешто да решите.

Све вас пуно поздравља ваша наставница.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.