Поновити: Основни појмови у геометрији
Основни појмови у геометрији су: тачка, права и раван.
Шта је дуж, полуправа, многоугао, круг, кружница?
Како се цртају, а како обележавају?
Које су праве паралелне, а које нормалне?
Поновити однос праве и кружнице, однос две кружнице.
Шта је вектор?
Шта је транслација, а шта централна симетрија?
Шта је паралелограм, коју особину имају његове странице, а коју углови?
За вежбу урадите тест 1 из збирке са страна 81. и 82. и Тест 2 са 83. и 84. стране.
Срећан рад.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.