Предмет: географија

Разред: пети

Наставна  јединица: Распрострањеност буљног и животињског света (задаци за вежбање)

Поштовани ученици,

Наставне јединице из наставне области “ Биосфера“  радите редовно, али их не враћате наставнику. Потребно је да све реализоване задатке и  лекције,сачувате у писаној, штампаној или електронској  форми за почетак наредне школске године.

Rasprostranjenost biljnog i zivotinjskog sveta na zemlji

Успешан рад жели вам наставница Јелена Поповић

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.