Паскалов закон ( утврђивање )

Драги  ученици ,

Завршили смо градиво шестог разреда  .

Данас сте имали прилике да пратите наставу на даљину путем РТС-3 из предмета физике,у вези са чим је  презентована

наставна јединица :

Паскалов  закон

Надам се да сте предавање пажљиво пратили и записивали.

Предлажем да градиво поновите  и  урадите примере задатака  са предавања РТС-а  .

У електронском дневнику у картици активности забележени су предлози закључних оцена .Ако неко буде желео  да у јуну дође у школу да оцену поправи ,потребно је да ми се јави мејлом  до петка 29.5.2020.

Желим Вам успех у раду .

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

Паскалов закон

Поштовани ученици,

Данас сте имали прилике да пратите наставу на даљину путем РТС-3 из предмета физика,
у вези са чим је презентована наставна јединица :
Паскалов закон .

Надам се , да сте предавање пажљиво пратили и записивали..

Предлажем да прочите наведену лекцију, те да обратите нарочиту пажњу на
битне дефиниције из наставне јединице које су болдиране , препишите их свеску и научите.
Нацртајте и слике из наведене лекције , 6.4.1 ,6.4.2. 6.4.3 и 6.4.4. .
Покушајте да урадите занимљиве огледи из наставне теме притисак .
( Домаћи задатак је потребно да сликате и пошаљете на мејл :до 26.5.2020 .год).

Желим Вам успех у раду.

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

Атмосферски притисак (утврђивање)

Наставна јединица : Атмосферски притисак (утврђивање)

Поштовани ученици ,

Надам се ,да сте предавање пажљиво пратили и записивали.

Предлажем да градиво поновите и урадите примере задатака са предавања РТС-а .
Желим Вам успех у раду .

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

Атмосфески притисак

Поштовани ученици,

Данас сте имали прилике да пратите наставу на даљину путем РТС-3 из предмета физика,
у вези са чим је презентована наставна јединица : Атмосфески притисак

Надам се ,да сте предавање пажљиво пратили и записивали…

Предлажем да прочите наведену лекцију, те да обратите нарочиту пажњу на
битне дефиниције из наставне јединице које су болдиране,
(атмосферски притисак,формулу за атмосферски притисак ,од чега зависи,барометар, манометар), препишите их свеску ,нацртајте слике : 6.3.1 ,6.3.2. ,6.3.3. и то све научите.

Желим Вам успех у раду

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

Притисак у течности која мирује (утврђивање)

Поштовани ученици ,

Надам се ,да сте предавање пажљиво пратили и записивали..

Предлажем да градиво обновите из уџбеника и поново урадите примере задатака са предавања РТС-а .
Желим Вам успех у раду .

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

Притисак у течности која мирује -хидростатички притисак

Поштовани ученици,

Данас сте имали прилике да пратите наставу на даљину путем РТС-3 из предмета физика,
у вези са чим је презентована наставна јединица : Притисак у течности која мирује
-хидростатички притисак

Надам се ,да сте предавање пажљиво пратили и записивали…

Предлажем да прочите наведену лекцију, те да обратите нарочиту пажњу на
битне дефиниције из наставне јединице које су болдиране,
(хидростатички притисак,од чега зависи хидростатички притисак ? , формулу за хидростатички
притисак ,хидростатички парадокс ,принцип спојених судова), препишите их свеску
и научите.

Желим Вам успех у раду

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

Притисак чврстих тела (утврђивање)

Поштовани ученици ,

Надам се ,да сте предавање пажљиво пратили и записивали..

Предлажем да градиво обновите из уџбеника и поново урадите примере задатака са предавања РТС-а .
Желим Вам успех у раду .

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

Притисак чврстих тела

Поштовани ученици,

Данас сте имали прилике да пратите наставу на даљину путем РТС-3 из предмета физика,
у вези са чим је презентована наставна јединица : Притисак чврстих тела

Надам се ,да сте предавање пажљиво пратили и записивали..

Предлажем да прочите наведену лекцију, те да обратите нарочиту пажњу на
битне дефиниције из наставне јединице које су болдиране
(притисак којим тело делује на подлогу, њену мерну јединицу SI систему- паскал,
веће мерне јединице и друге мерне јединице за притисак
формулу, прочитајте више о Блез Паскалу),
препишите их свеску и урадите примере са предавања РТС-а .

Желим Вам успех у раду

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

Одређивање густине течности

Поштовани ученици ,
Сигурна сам да пажљиво пратите предавања на РТС-у.

Предлажем да градиво обновите из уџбеника а затим да урадите задатке из збирке задатака 258,259,260,262 на страни 50 ,51.
Домаћи задатак је потребно да сликате и пошаљете на мејл :
до уторка 28.4.2020.
Срдачан поздрав,
Наташа Табаковић