ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ

Географија за 7-ти разред
Лекција: ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ
Драги моји ђаци, надам се да сте добро.
Ево и последњег домаћег задатка за ову школску годину.
На тему: ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ одрадите есеј и пошаљите га најкасније до 25.05.
Добили смо задатак да одрадимо кратку анкету по питању наставних јединица које су емитоване путем ТВ предавања. У прилогу Вам шаљем објашњења која се односе на поменуту анкету у оквиру које је линк који треба да отворите и попуните.
Сврха истраживања
Истраживање покушава да одговори на питање да ли су и на који начин различите наставне стратегије које практикују учитељи и наставници у РТС настави природних и друштвених предмета повезане са степеном и врстама ангажовања и мотивације ученика у настави. Подаци ће нам помоћи да боље разумемо успешне наставне поступке и њихове везе са мотивацијом за учење и ангажовањем ученика. Ова знања могу се користити за унапређивање како будућих подухвата у учењу на даљину, тако и уобичајене наставне праксе, као и образовања будућих наставника у оквиру обавезне психолошке, педагошке и методичке обуке на факултетима.
Линк је наведен у наставку: https://forms.gle/riewiubxmnCN29PY7

Начин реализације:
Од ученика се очекује да попуне онлајн упитнике који се односе на доживљај сопственог ангажовања и мотивације током праћења ТВ наставе. Попуњавање упитника ће вам одузети око 15 минута времена. Учешће у истраживању не подразумева никакав ризик по физичко или ментално здравље испитаника, а одговарање на питања самопроцене може имати утицаја на унапређивање метакогнитивних вештина ученика. Учешће у истраживању је добровољно и од учешћа се може одустати у било ком моменту без потребе да се објашњавају лични разлози.

Приватност-анонимност:
Подаци ће се прикупљати и чувати на анониман начин тако да нико неће моћи да доведе у везу податке са конкретним испитаником. Лично име ученика се неће тражити, као ни име школе. Подаци ће бити коришћени у научне и практичне сврхе.

Поздравља вас наставница и желим Вам свако добро!

Друштвено економске одлике Аустралије и Океаније

Драги моји ђаци, надам се да сте добро.
Да вас обавестим да сам почела да дајем оцене, а критеријуми за оцењивање су: редовност у раду, број одраћених домаћих радова и квалитет рада домаћих радова.
За ову недељу задатак је да прочитате све о Друштвено економске одлике Аустралије и Океаније
На крају лекција ( становништво и привреда) су питања која треба да одговорите. Рок за израду тог задатка је 21.05.2020. Молим вас да ми обавезно напишете пуно име, презиме, разред и одељење.
Остајте ми добро, поздравља вас наставница.

Аустралија и Океанија

Драги моји ђаци, надам се да сте добро.
Ево дођосмо до седмога задатака.Нова наставна јединица је Аустралија и Океанија опште физичко географске одлике.Прочитајте лекцију из књиге и одговорите на питања са краја природних одлика Аустралије и Океаније. Напомињем да ја имам старо издање уџбеника и код мене су то стр.200, 202 и 203.-код вас је можда мало другашији бр стране. Нећете погрешити ако одрадите питања само о природним одликама. Рок за израду тог задатка је 14..05.2020. Молим вас да ми обавезно напишете пуно име, презиме, разред и одељење.
Остајте ми добро, поздравља вас наставница.
У прилог достављам презентацију о природно географским и друштвено екониомским одликама Аустралије и Океаније.

AUSTRALIJA,OKEANIJA

БРАЗИЛ

Географија за 7-ти разред
Лекција: БРАЗИЛ

Драги моји ђаци, надам се да сте добро.
Ево дођосмо до шестога задатака.Нова наставна јединица је Бразил-опште географске одлике.Прочитајте лекцију из књиге и напишите или кратак есеј или направите неку презентацију на ту тему. Рок за израду тог задатка је07.05.2020. Молим вас да ми обавезно напишете пуно име, презиме, разред и одељење.
Остајте ми добро, поздравља вас наставница.

Друштвено-економске одлике Јужне Америке

ГЕОГРАФИЈА ЗА 7-И РАЗРЕД
Лекција:Друштвено-економске одлике Јужне Америке
Драги мпји ученици, надам се да сте ми добро и здраво и да сте се одморили за време празника. За ову недељу имамо задатак који се надовезује на започету тему одлика Јужне Америке. Наиме, ради се о становништву и привреди. Прочитајте тај део из уџбеника и одговорите на следећа питања:
Наброј природна добра Јужне Америке.
Које су цивилизације познате из овог дела Америке?
Који су језици као званични у употрби у Јужној Америци?
Која је вера најзаступљенија у овом делу Америке?
Наброј неке веће градове и како се зову сиромашна предграђа у Јужној Америци?
За сада толико.Рок за израду овога задатка је 30.04.2020. Наглашавам да је обавезан потпис и одељење.
Поздравља вас ваша наставница Светлана Дељанин ☺

Јужна Америка-физичко географске одлике

Драги моји ђаци, надам се да сте ми добро и здраво.
С обзиром да нам иде празник, ред је да мало одморите и опустите се.
За домаћи задатак ће бити да ишчитавате ову наставну јединицу и да географске појмове у виду занимљиве географије –проналазите на карти и тиме вежбате географски и математички положај тих појмова.
Свима који славе желим срећан празник и свако добро,

Ваша наставница Светлана Дељанин.

ОПШТЕ ФИЗИЧКО-ГЕОГАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ

Драги моји ђаци, надам се да сте добро.
Дешавало ми се да сте ми ви послали мејл, а да га ја нисам добила. Из тога разлога, на сваки мејл који стигне, ја шаљем неки од одговора ( ок, браво, нешто да се исправи и сл), тако да ви онда знате да је тај мејл стигао код мене и да је прегледан. Може да се деси и неки мој превид (надам се да неће  ), те вас молим да ме потсетите-опоменете ако нешто није како треба.

Рок за израду тог задатка је четвртак 17.04.2020. Молим вас да ми обавезно напишете пуно име, презиме, разред и одељење.

ГЕОГРАФИЈА ЗА 7-И РАЗРЕД 06.04.-17.04.2020.