Српски народ крајем 18. и у 19.веку,7-1,7-2,7-3,7-4, пети домаћи задатак

Ученици треба да прочитају и науче лекције из уџбеника:Друга владавина Милоша и Михаила стране:212,213,214,215,216,217:Србија на путу ка независности стране:218,219,220,221,222,223;Црна Гора у доба владичанства стране:224,225,226,227,228,229,230,231.Треба да погледају предавања на ртс-3 ,Друга владавина Милоша и Михаила емитовано 4.5.2020;На путу ка независности емитовано 11.5.2020;Црна Гора до стицања независности емитовано 18.5.2020.Потребно је да ученици до 25. маја 2020. одговоре на следећа питања:

1.Шта су најважније тековине владавине кнеза Михаила Обреновића?
2.Како је Србија стекла независност?
3.Ко је био владика Петар II Петровић Његош?

Између 25.5. и 29.5.ученицима ће на мејл бити послан предлог закључне оцене или позив за евентуално усмено одговарање ако је то неопходно.Ученици се могу сами пријавити за одговарање ако нису задовољни закључном оценом.

Српски народ крајем 18. i u 19. веку,7-1,7-2,7-3,7-4

Ученици треба да прочитају и науче лекције из уџбеника-Други српски устанак стране:192,193,194,195,196,197;Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића стране:198,199,200,201,202,203,204,205;Уставобранитељски режим стране:206,207,208,209,210,211.Треба да погледају предавања на ртс-3 ,Други српски устанак и борба за аутономију емитовано 13.4.2020..2020. и Уставобранитељски режим емитовано 27.4.2020.Пожељно би било да погледају драму на јутјубу Карађорђева смрт https://youtu.be/-m4VKfnqFJg или ако су у прилици што више епизода серије Вук Караџић која на оргиналан начин описује епоху и да до среде 6.маја 2020. ураде и одговоре следеће:
1.Направи хронолошку ленту догађаја из Другог српског устанка и борбе за аутономију.
2.Зашто је почео Други српски устанак?
3.Како се завршио Други српски устанак?
4. .Каква је била власт Милоша Обреновића?
5.Шта је Србија добила хатишерифима 1830. и 1833.?
6.Зашто је 15.фебруар дан државности Србије?
7.Шта је то Начертаније?
Молио бих ученике и родитеље да у насловима мејла обавезно напишу име и разред ученика и уколико шаљете фотографије домаћих оне буду усправне

Српски народ крајем 18. и у 19. веку

Ученици треба да прочитају и науче лекцију из уџбеника Први српски устанак стране 184,185,186,187,188,189,190,191.Погледају предавања на ртс-3 ,Прилике у Београдском пашалуку пред избијање устанка емитовано 30.3.2020. и Први српски устанак емитовано 6.4.2020.Пожељно би било да погледају инсерте из серије Вук Караџић на јутјубу

https://youtu.be/rTZ6gcG4AAc

https://youtu.be/Ji-uQl7WrUg

или ако су у прилици што више епизода серије Вук Караџић која на оргиналан начин описује епоху и да до петка 17.априла ураде следеће:

1.Направе хронолошку ленту догађаја из Првог српског устанка.

2.Написати рад о две по избору знамените личности устанка

3.Да одговоре на питање- Какав је био утицај Русије на српски устанак?

Молио бих ученике и родитеље да у насловима мејла обавезно напишу име и разред ученика и уколико шаљете фотографије домаћих оне буду усправне.

Српски народ крајем 18. и у 19.веку

Ученици треба да прочитају и науче лекцију из уџбеника Први српски устанак стране 184,185,186,187,188,189,190,191.Пожељно би било да погледају инсерте из серије Вук Караџић на јутјубу
https://youtu.be/rTZ6gcG4AAc,https://youtu.be/Ji-uQl7WrUg и да до уторка 7.априла одговоре на следећа питања:
1.Шта је то совјет?
2.Какав је значај битке на Чегру за српску револуцију?
3.Какав је значај мира у Букурешту 1812.?
Молио бих ученике и родитеље да у насловима мејла обавезно напишу име и разред ученика и уколико шаљете фотографије домаћих оне буду усправне.

Српска револуција

Ученици треба да прочитају и науче лекцију из уџбеника Српска револуција стране 178,179,180,181,182.Пожељно би било да погледају инсерте из серије Вук Караџић на јутјубу
https://youtu.be/rTZ6gcG4AAc

https://youtu.be/Ji-uQl7WrUg

и да до четвртка 26.3.2020.одговоре на следећа питања:
1.Наведите узроке Српске револуције?
2.Шта је то сеча кнезова?
3.Ко је био Карађорђе Петровић?
Одговоре слати на мејл joca.stojkov@skolaigk.edu.rs