Die Sommerferien

Драги седмаци,

стигли смо да самог краја градива за ову школску годину. Овај домаћи
НЕ ТРЕБА да ми шаљете већ ћете сами проверити када вам пошаљем решења.
Решења ћу објавити у вајбер групи. На 94. страни у уџбенику треба да
прочитате текст и означите које реченице су тачне а које не. На 95.
страни треба да прочитате мејл и одговорите на њега.

Непознате речи из текста и мејла су:

die Sommerferien- летњи распуст
wandern- планинарити, шетати
die Natur- природа
unternehmen- предузети
übernachten- преноћити
ruhig- миран
unmöglich- немогућ
eifersüchtig- љубоморан
der Tipp- савет

Срдачан поздрав,
наставница немачког

ÜBER

Драги седмаци,

данас ћете добити последњи домаћи који треба да ми пошаљете. У току
следеће недеље предложићу закључне оцене, а ви треба да ми до петка
29. 05. потврдите да ли сте сагласни са предложеном оценом. Предложену
оцену ћу уписати у дневник, у активности да би ваши родитељи могли да
виде. Ви ми можете потврдити путем мејла или вајбер групе. За домаћи
треба да урадите у радној свесци 88, 90, 91. и 98. страну.

– У 1. задатку треба да допуните реченице понуђеним глаголима али
треба да их промените у складу са лицем које је дато у реченици,
– у 2. задатку треба да пронађете реч која се крије иза испремештаних
слова. Речи су све из текста из уџбеника са прошлог часа,
– 3, 4, 5, 6. задатак прескочите,
– у 7. задатку треба да повежете питања са одговорима. То ћете урадити
тако што треба да препознате предлог у упитној речи и исти тај предлог
да пронађете у одговору. На пример ако питање почиње са worÜBER,
одговор мора да буде са предлогом ÜBER,
– у 8. задатку треба да одговорите на питања. Обратите пажњу да у свом
одговору употребите предлог који је дат у питању,
– у 9. задатку допуните текст понуђеним модалним глаголима. Као и у 1.
задатку промените их по одговарајућим лицима из реченице,
– у 10. задатку треба да напишете све реченице са модалним глаголом
dürfen- смети. У зависности од слике, односно од знака треба да
напишете шта сме а шта не сме да се ради, као у примеру. Употребите
безличну заменицу man.
– На 98. страни треба да преведете све речи.

Рок за овај домаћи је следећи понедељак 01. 05. 2020.

Срдачан поздрав,
наставница

Немачки језик за 7. разред

Драги ученици,

данас почињемо да радимо нову лекцију, уједно и последњу за ову
школску годину. Ваш домаћи задатак је да прочитате текст на 84. страни
у уџбенику  и урадите 1, 3, 4 и 5. задатак у уџбенику на 84. и 85.
страни. Непознате речи препишите у своје свеске.
– У 1. задатку треба да саствите реченице на основу прочитаног текста,
– у 2. задатку треба да напишете предлог који иде уз дати глагол као и
падеж. То такође треба да пронађете у тексту.  Präposition-
предлог(mit, auf, zu, über…)  и   Kasus- падеж (Dativ, Akkusativ).
– У 3. задатку треба да повежете глаголе са предлозима који иду уз њих,
– у 6. задатку треба да допуните текст понуђеним предлозима. Два
предлога треба да употребите два пута.

Непознате речи из текста  ,,Verstehst du dich gut mit deinen Eltern“

sich verstehen mit-  разумети се са неким
(nicht) gut klarkommen mit- (не)слагати се са неким
der Streit- свађа
herrschen- владати
das Vertrauen – поверење
das Verhältnis- однос
geschieden- разведен/а
das Gefühl- осећај
schuld- крив/а
warten auf- чекати
unternehmen- предузимати
der Fremde- странац
die Beziehung- веза, однос

Рок за овај домаћи је следећи понедељак 25. 05. 2020.

Срдачан поздрав,
наставница немачког

7. лекција

Драги ученици,

данас ћемо завршити 7. лекцију, а од следеће недеље ћемо приводити
школско градиво крају. Ваш следећи задатак је да прочитате текст у
уџбенику на 80. страни и да урадите у радној свесци 84, 85. и 86.
страну. Непознате речи из текста препишите у своје свеске.

Непознате речи:

die Liebesgeschichte- љубавна прича
aussehen- изгледати
auf einmal, plötzlich- одједном
der Lieblingstreffpunkt- омиљено место састајања
der Eingang- улаз
hübsch- леп/а
überrascht- изненађен
die Eintrittskarte- улазница
sich unterhalten- забављати се
traurig- тужан
die Bank- клупа, банка
das Gesicht- лице
der Blick- поглед
wohl- сигурно
der Heimweg- пут до куће
überglücklich- пресрећан
endlich- коначно

-У 27. задатку у радној свесци треба да одговорите на питања у вези са
текстом из уџбеника. Реченице треба да буду потпуне а не само једна
или две речи.
– 28. задатак прескочите,
-у 29. задатку треба да допуните реченице које су започете на основу
прочитаног текста,
– у 30. задатку треба да напишете своје мишљење о главном лику.
Довољне су 2 реченице,
– у 31. задатку треба да изаберете шта је тачно од понуђена два решења,
– у 32. задатку, такође, треба да изаберете шта је тачно. Задатак је у
вези са повратним заменицама,
-у 33. задатку треба да опишете своју прву љубав. Можете се послужити
и неким реченицама из текста или фразама са прошлог часа (im Siebten
Himmel sein, Schmetterlinge im Bauch haben, die Welt rosarot sehen…)

И на крају, као и до сада, треба да преведете речи на крају лекције
које су на 86. страни у радној свесци. Подразумева се да треба исте
речи и да научите :).

Рок за овај домаћи је следећи понедељак 18. 05. 2020.

Срдачан поздрав,
наставница немачког

Радна свеска стр. 78, 79, 80

Драги седмаци,

данас ћемо обновити личне заменице у дативу и акузативу. У прилогу
ћете добити табелу са личним заменицама које треба да препишете у
своје свеске, уз помоћ којих ћете лакше урадити домаћи. Такође ћемо се
присетити и присвојних чланова, које сте пре неколико часова добили у
прилогу.

Ваш домаћи задатак је у радној свесци на 78, 79, 80. страни.

– у 7. задатку треба да напишете чије су ствари sein/e његов/а, ihr/e-њен/а.
– у 8. задатку треба да одговорите коме припадају ствари. Од вас се
траже личне заменице у ДАТИВУ.
– 9. и 10. задатак прескочите,
– у 11. задатку допуните реченице понуђеним заменицама али не треба
све да их употребите,
-у 12. задатку допуните реченице одговарајућим личним заменицама у ДАТИВУ,
– у 13. задатку треба сами, на основу контекста текста, препознате
које заменице недостају и да допуните,
– у 14. задатку треба да употребите одговарајућу личну заменицу у АКУЗАТИВУ,
– у 15. задатку такође попуњавате личне заменице, у загради је дато да
ли треба датив или акузатив да употребите.

Personalpronomen im Dativ und Akkusativ 2

Рок за овај домаћи задатак је 12. 05. 2020.

Срдачан поздрав,
наставница немачког

,,Meine erste Liebe“

Уџбеник стр. 74
Радна свеска стр. 76, 77

Драги седмаци,

данас почињемо нову лекцију, која ће вам сигурно бити занимљива. Ова
лекција се зове ,,Meine erste Liebe“ и налази се у уџбенику на 74.
страни.
Треба да прочитате ова два кратка текста и да видите који текст
одговара слици која се налази изнад њих. Мислим да ће свима да буде
интересантна 2. вежба где треба да урадите тест заљубљености:) .Треба
да одговорите на сва питања са ja/nein. Свако потврдно питање носи
један бод. Испод питања имате скалу са бодовима да проверите да ли сте
заљубљени и у којој мери. Овај задатак НИЈЕ обавезан.

Домаћи задатак који је обавезан је у радној свесци на 76. и 77. страни

– У 1. задатку допуните текст понуђеним речима,
-у 2. задатку такође треба да допуните реченице понуђеним речима,
једна реч је сувишна,
– у 3. задатку треба да одговорите на питања са негацијама nicht/kein.
Водите рачуна да испред именица користите kein/e а испред придева и
глагола nicht,
– у 4. задатку изаберите једну од две негације, упутство је исто као и
за претходну вежбу,
-у 5. задатаку одговорите на питања са негацијом,
– у 6. задатку треба да дате савет у вези са љубавним проблемима, шта
треба а шта не треба да се ради.

Непознате речи (препишите у своје свеске):

der Liebeskummer- љубавна бол
im siebten Himmel sein- бити на 7. небу
Schmetterlinge im Bauch haben- имати лептириће у стомаку
das Liebespaar- љубавни пар
das Liebeslied- љубавна песма
der Liebesbrief- љубавно писмо
das Liebesleben- љубавни живот
geduldig- стрпљив
weinen- плакати
verliebt sein- бити заљубљен

Домаћи задатак пошаљите до следећег уторка 28. 04. 2020.

Срдачан поздрав,
наставница немачког

6. лекција

Драги седмаци,

стигли смо до краја 6. лекције, коју сте генерално добро савладали. На
крају ове лекције је потребно, као и до сада, да научите вокабулар
који се налази у радној свесци на страни 74. Препишите речи са
ПРЕВОДОМ у своје свеске и научите их. Превод непознатих речи можете
наћи у онлајн речнику https://www.crodict.com/, а можете и мене да
питате.

Поред тога треба да урадите и трећи задатак на 73. страни у уџбенику.
Прочитајте кратак текст и одговорите на то.  За сваку ставку је
потребно да напишете 1-2 реченице. (Треба да се представите,
представите свој град, да опишете шта може да се ради у слободно време
у вашем граду, да опишете свој хоби и своје друштво)
Домаћи задатак пошаљите до 27. 04. 2020.

Срдачан поздрав,
наставница немачког

Радна свеска стр. 72, 73, 74

Драги седмаци,

стигли смо до краја 6. лекције. Ваш следећи задатак је радна свеска и
то 72, 73 и 74. страна.

– 25. задатак прескочите,
– у 26. задатку треба да допуните реченице присвојним члановима (у
дативу) и то: sein-његов/а,  ihr-њен/а. Водите рачуна о томе да
промените члан у односу на именицу која следи иза њега. То значи да ће
у дативу бити seiner, ihrer ако је именица женског рода, односно
seinem, ihrem ако је именица мушког или средњег рода.
– У 27. задатку треба да допуните текст такође са присвојним члановима
unser/e-наш/а и euer/eure-ваш/а.
– У 28. задатку треба да одговорите на питања користећи присвојне чланове.
– У 29. задатку треба да допуните реченице присвојним члановима. Сви
чланови долазе у обзир.
– У 30. задатку треба да попуните реченице понуђеним присвојним члановима.
– 31. задатак прескочите.

У прилогу ћете добити присвојне чланове промењене по падежима да бисте
се лакше снашли са домаћим задатком. То препишите у своје свеске.

Као и до сада треба да савладате вокабулар везан за ту лекцију. Он се
налази у радној свесци на 74. страни. Преведите речи уз помоћ онлајн
речника https://www.crodict.com/ и научите их. Ако вам нешто није
јасно или имате недоумице слободно питајте као и до сада.

П. С. Уколико неко жели може да направи презентацију у вези са темом
Ваксрс у Немачкој. Радили смо на часу текст из уџбеника тако да се
можете послужити њим, као и интернетом. Нагласићу да ово НИЈЕ обавезно
и није домаћи већ ко жели. Код презентације је битно да су ВАШЕ
реченице а не са интернета. Није битан квантитет већ квалитет. То
значи да не очекујем превише текста, реченице нека буду просте и
кратке али ми је битно да су ваше. Презентације ће бити оцењене.
Копирање са интернета нећу уважити. Презентације шаљете на мејл:
milena.kicovic@skolaigk.rs

Possessivartikel

Рок за овај домаћи је среда 22. 04. 2020. Исто важи и за презентацију.

Срдачан поздрав,
Милена Кићовић

Weltrekorde

Немачки језик за 7. разред
Уџбеник стр. 68-69
Радна свеска стр. 70

Драги седмаци,

ваш следећи задатак је да прочитате два текста из уџбеника на 68. и
69. страни. Непознате речи препишите у своје школске свеске.

Напознате речи из 1. текста Weltrekorde су:

der Weltrekord- светски рекорд
durchschauen- гледати
die Tüte- кеса
die Silbe- слог
das Gedicht- песма
bestehen- састојати се
die Gasse- улица

Непознате речи из 2. текста Das kleinste Auto der Welt су:

kennen- знати
nirgendwo- нигде
lachen- смејати се
der Wagen- возило
der Vorteil- предност
der Nachteil- мана
lang- дуг
breit- широк
billig- јефтин
der Erfolg- успех

Уколико имате још непознатих речи пронађите их у онлајн речнику:
https://www.crodict.hr/

Домаћи задатак: 18. и 19. вежба на 69. страни у уџбенику и 20. и 21.
задатак на 70. страни у радној свесци.  У 18. задатку треба да
напишете предности и мане смарт аутомобила (из текста), а у 19.
задатку треба да одговорите на питања.  У 20. задатку из радне свеске
треба да попуните табелу а у 21. да саставите реченице. У питању је
компарација придева а реченице су као што сте имали на писменом у 1.
полугодишту. Први пример треба да буде у позитиву тј. у основном
облику придева, други у компаративу, а трећи у суперлативу.

Рок за овај домаћи задатак је следећи понедељак 13. 04. 2020.

Срдачан поздрав,
Милена Кићовић

Решења теста

Немачки језик за 7. разред
Решења теста

Драги седмаци,

у прилогу ћете добити решења теста који је требало да урадите до
29. 03. 2020. Упоредите ваша решења са овим, која сте добили од мене,
исправите где (ако) сте погрешили и израчунајте колико сте имали
бодова.
Сваки пример носи један бод.
То значи да:
– У 1. задатку максимум је 15 бодова (уколико сте погрешили само
помоћни глалог онда рачунајте пола бода. Ово правило не важи ако сте
главни глагол погрешно а помоћни добро написали).
– У 2. задатку, код писања година, мора апсолутно свако слово да буде
тачно да бисте добили 1 бод по примеру. У овом задатку нема могућности
давања пола бода. Максималан број бодова у овом задатку је 3.
– У 3. задатку се признаје ако сте употребили пуно име и презиме
уместо одговарајуће заменице.Максималан број бодова у овом задатку је
такође 3.

Молим вас будите реални и оцените себе према следећој бодовној скали:

18 – 21 – у потпуности сам савладао/ла градиво (одличан 5)
15 – 17 – у великој мери сам савладао/ла градиво (врлодобар 4)
11 – 14 – делимично сам савладао/ла градиво (добар 3)
7 – 10 – у мањој мери сам савладао/ла градиво уз помоћ уџбеника и/или
свеске (довољан 2)
0 – 6 – потребна ми је помоћ да бих савладао/ла градиво (недовољан)

Срдачан поздрав,
Милена Кићовић

resenja testa za 7. razred