V разред – Математика

Рачунске операције са разломцима, једначине и неједначине

Драги ученици, Поновите рачунске операције са разломцима, једначине и неједначине. За вежбу урадите из збирке: …

Разломци

Драги ученици, поновићемо: Разломци. Поновите: појам разломка, проширивање и скраћивање разломака, децимални запис, заокругљивање бројева. …

Угао

Драги ученици, поновите  Угао. Поновите, врсте углова, мерење углова, сабирање и одузимање мерних бројева углова. …

Основни појмови у геометрији

Поновити: Основни појмови у геометрији Основни појмови у геометрији су: тачка, права и раван. Шта …

математика 5.р.

Драги ученици, поновићемо природне бројеве и дељивост. Присетите се особина основних рачунских операција. Које рачунске …

Аритметичка средина

Поновићу аритметичку средину и размеру, а проценте нисте радили али сте се сретали са њима. …

Непознати чиниоц, дељеник и делиоц код решавања једначина

Драга децо, навешћу вам правила за одређивање непознатог чиниоца, дељеника и делиоца код решавања једначина. …

Дељење разломака

Драги ученици, надам се да сте пажљиво пратили предавање о дељењу разломака. Разломак делимо разломком …

Множење разломака и дељење децималних бројева

Драги ученици, ево домаћег из множења разломака и дељења децималних бројева. Урадите задатке из збирке: …

Христос Васкрсе

Драга децо, нека вам је срећан и Богом благословен највећи хришћански празник! Христос васкрсе! Свако …

Домаћи задатак

Драги ученици, домаћи који треба урадити до среде је: збирка, страна 173. задаци 62. и …

Информација о online Ревијалном такмичењу ученика основних школа из математике 

Драги петаци, у прилогу су вам дате информације о такмичењу, пажљиво прочитајте, па уколико има …

Сабирање и одузимање разломака

Драги ученици, завршили смо обаласт, сабирање и одузимање разломака (једначине и неједначине), да идемо у …

Једначине и неједначине

Драги ученици, пратите и даље предавања на РТС-у. Полако почните да понављате сабирање и одузимање …

Једначине

Поновити како се одређује непознати сабирак, умањеник и умањилац. 1. Непознати сабирак се добије када …

Домаћи задатак

Домаћи задатак треба урадити у свесци, сликати и послати предметном наставнику. Збирка страна 147, задаци …

Домаћи из зирке

После одгледаног часа у уторак и среду урадити домаћи из зирке: Страна 143 задатак 22, …