VI разред – Цртањe, сликање, вајање

Моделовање геометријских и неправилних форми

Цртање, сликање, вајање Наставна јединица: -Моделовање геометријских и неправилних форми -Конвексна и конкавна форма Драги …

Тактилне вредности површина и облика

Цртање, сликање, вајање за 6. разред Наставна јединица “ Тактилне вредности површина и облика“ Драги …