VII разред – Историја

Српски народ крајем 18. и у 19.веку,7-1,7-2,7-3,7-4, пети домаћи задатак

Ученици треба да прочитају и науче лекције из уџбеника:Друга владавина Милоша и Михаила стране:212,213,214,215,216,217:Србија на …

Српски народ крајем 18. i u 19. веку,7-1,7-2,7-3,7-4

Ученици треба да прочитају и науче лекције из уџбеника-Други српски устанак стране:192,193,194,195,196,197;Прва владавина Милоша и …

Српски народ крајем 18. и у 19. веку

Ученици треба да прочитају и науче лекцију из уџбеника Први српски устанак стране 184,185,186,187,188,189,190,191.Погледају предавања …

Српски народ крајем 18. и у 19.веку

Ученици треба да прочитају и науче лекцију из уџбеника Први српски устанак стране 184,185,186,187,188,189,190,191.Пожељно би …

Српска револуција

Ученици треба да прочитају и науче лекцију из уџбеника Српска револуција стране 178,179,180,181,182.Пожељно би било …