VII разред – Музичка култура

Дечје стваралаштво

Предмет: музичка култура / 12. недеља Разред: VII Наставна јединица: Дечје стваралаштво. Обнављање градива 7. …

Хор и оркестар

Поштивана децо, шаљем вам метријал за изборни предмет хор и оркестар / 12. недеља Пажљиво …

Обнављање градива 7. разреда

Предмет: музичка култура / 11. недеља Разред: VII Наставна јединица: Дечје стваралаштво. Обнављање градива 7. …

Дечје стваралаштво. Обнављање градива 7. разреда

Предмет: музичка култура / 10. недеља Разред: VII Наставна јединица: Дечје стваралаштво. Обнављање градива 7. …

Дарија Срећковић: Оркестар из душе

Предмет: музичка култура / 9. недеља Разред: VII Наставна јединица: Дарија Срећковић: Оркестар из душе. …

Харолд Арден: Изнад дуге

Предмет: музичка култура / 8. недеља Разред: VII Наставна јединица: Харолд Арден: Изнад дуге. Драгана …

Музика у средњовековној Србији

Предмет: музичка култура / 7. недеља Разред: VII Наставна јединица: Музика у средњовековној Србији, Кир …

Хор и оркестар

Поштивана децо, шаљем вам метријал за изборни предмет хор и оркестар /6. недеља • Пажљиво …

Класицизам; Волфганг Амадеус Моцарт: Бастијен и Бастијена

Предмет: музичка култура / 6. недеља Разред: VII Наставна јединица: Класицизам; Волфганг Амадеус Моцарт: Бастијен …

Класицизам

Предмет: музичка култура / 5. недеља Разред: VII Наставна јединица: Класицизам, Јозеф Хајдн: Симфонија бр. …

Лудвиг ван Бетовен: Симфонија бр. 9. d-moll, 4. став “Ода радости”

Предмет: музичка култура /4. недеља Разред: VII Наставна јединица: Лудвиг ван Бетовен: Симфонија бр. 9. …

Хармоника и чембало

Предмет: музичка култура Разред: VII Наставна јединица: Хармоника и чембало; Јоханес Брамс: Мађарска игра бр. …

Јохан Себастијан Бах

Предмет: музичка култура/2. недеља Разред: VII Наставна јединица: Јохан Себастијан Бах: Бранденбуршки концерт бр.4, 1. …

Oргуље; Јохан Себастијан Бах: Токата и фуга d-moll – обрада

Предмет: музичка култура Разред: VII Наставна јединица: Oргуље; Јохан Себастијан Бах: Токата и фуга d-moll …