VIII разред – Географија

Завршни задатак

Драги осмаци, Успешно су дефинисане завршне оцене за све ученике ваше генерације. Уколико неко има …

Завршни задатак

Драги осмаци, Последња два задатка која враћате наставнику су: „Туризам Србије и перспективе развоја“  и …

Значај интеграционих процеса у Србији и савременом свету

Поштовани ученици, Последња два задатка која враћате наставнику су: „Туризам Србије и перспективе развоја“ и …

Туризам: подела и услови за развој

Предмет: Географија Разред: осми Наставна јединица:Туризам: подела и услови за развој Поштовани ученици, Завршни задатак …

Појам и подела саобраћаја

Поштовани ученици, У току је крај реализације наставне теме „Привреда“, oва област обухвата реализацију још …

Земљорадња

Поштовани ученици, Здатак „Земљорадња“ реализовати 25, 04, 2020. гоодине, задатак се не враћа. На крају …

Успешни радови

Поштовани ученици, Сви сте радили веома одговорно и посвећено, овде можете погледати само мали део …

Појам и подела пoљопривреде

Предмет: Географија Разред . осми Наставна јединица: Појам и подела пoљопривреде Поштовани ученици, Задаци Металска …

Лака индустрија

Предмет: географија. Разред: осми. Наставна јединица: Лака индустрија Поштовани ученици, Завршен  пети  задатак није потребно …

Металска индустрија

Предмет: географија. Разред: осми. Наставна јединица: Металска индустрија Поштовани ученици, Досадашњи резултати су показали: Самостално …

Рударство и металургија

Предмет: географија, Разред:осми Наставна јединица: Рударство и металургија Поштовани ученици и родитељи, Молим вас да …

Енергетика: врсте и размештај извора енергије и њихов значај

Предмет: Географија. Разред: осми. Наставна јединица: Енергетика: врсте и размештај извора енергије и њихов значај …

Поштовани ученици и родитељи,

Предмет: Географија Разред: осми Поштовани ученици и родитељи, Најважнији део програма из географије је реализован …